Böcker av Gunnar Rabe

Momsförfattningar Momsförfattningar
Komplett skattelagtextsamling inom momsområdet
Utkommer varje år
Beställes här
Skattelagstiftning Skattelagstiftning
Svensk skattelagtextsamling
Utkommer två gånger om året
Beställes hos Norstedts Juridik
www.nj.se