Momsförfattningar 2019 (2020 års upplaga utkommer januari 2020)

Momsförfattningar 2019 innehåller det mesta på momsområdet, som mervärdesskattelagen, en mängd andra momslagar samt skatteförfarandelagen, EU-författningar m.m.

Ärendemeningar från alla momsmål från HFD från 1990 finns med, liksom ett paragrafregister till momsdomarna.

Tyngdpunkten i boken ligger på EU-författningar med konsoliderade versioner av momsdirektivet och andra författningar. Dessutom finns preamblarna till alla ändringar till momsdirektivet.

Här finns också alla andra gällande övriga momsdirektiv, genomförandeförordningen, förordningen om administrativt samarbete, rådsbeslut som rör Sverige med mera.

I boken ingår också domsluten till alla momsdomar från EU-domstolen, ända från 1970 liksom ett artikelregister till alla momsdomarna. Tabeller över momssatser i EU-länderna ingår också.

Boken kostar 950 kronor. Beställer du 10 ex får du 10% rabatt, 20 ex ger 20% rabatt. Postens porto och moms tillkommer.


Klicka här för beställning